Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi
– tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Holmen vill ha besked om kärnkraften

  Etiketter: Bioenergi
  Den elintensiva basindustrin i Sverige vill ha besked i kärnkraftfrågan de närmaste åren. Det klargör Holmens koncernchef Magnus Hall och flaggar för minskade investeringar i Sverige om kärnkraftutvecklingen fullföljs /nt.se.
  Läs mer
 • Gillbergs metanolprojekt i gungning

  Etiketter: Bioenergi
  kommersiella metanolfabriken i Sverige ifrågasätts av forskare. ”Jag skulle inte satsa pengar på det här”, säger Guido Zacchi, professor i kemteknik, vid Lunds universitet /Realtid.se.,
  Läs mer
 • Fjärrvärmen klarar konkurrens om biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Radions P1 Morgon lyfte nyligen upp frågan om Sveriges framtida tillgång på biobränsle. Man varnade för att ökad efterfrågan på biobränsle i Europa kan driva upp priserna på svensk fjärrvärme /svenskfjarrvarme.se.,,
  Läs mer
 • Export av biobränsle god affär

  Etiketter: Bioenergi
  EU:s höjda miljömål skapar sug efter biobränsle och guldläge för svenska skogsägare. Södra förhandlar med utländska köpare som kan betala upp till fyrdubbla priset /ATL.
  Läs mer
 • Pappersbruk kan få biogasfabrik

  Etiketter: Bioenergi
  Stora Enso överväger att investera i en fullskaleanläggning för att tillverka biogas av restprodukter från pappers- och massabruket i Nymölla /mentoronline.se.
  Läs mer
 • SCA välkomnar lokal tillverkning

  Etiketter: Bioenergi
  Statkraft SCA AB vill gärna se lokala tillverkare till sin stora vindkraftsatsning i Jämtland. -Vad trevligt om det skulle bli så, säger Åke Westberg, projektdirektör på SCA /st.nu
  Läs mer
 • Stor potential finns för ökat uttag av biobränslen i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Uppgifter i SR P1 på onsdagen att det bara skulle gå att öka uttaget av biobränslen i Sverige med 10 TWh är alltför pessimistiska. Sverige använder idag omkring 120 TWh bioenergi och kan öka till det dubbla, hävdar Svebio /bioenergiportalen.
  Läs mer
 • Chemrec gör nyemission

  Etiketter: Bioenergi
  Chemrec har genomfört en nyemission på 20 miljoner dollar. De nya pengarna ska stödja kommersialiseringen av bolagets teknik att göra bränsle av svartlut /mentoronline.se.,,
  Läs mer
 • Stenhård konkurrens om svenskt biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Framtidens marknad av svensk flis kommer att bli en lönsam affär för de som säljer biobränsle. Redan nu finns det en stor efterfrågan från utlandet som inom kort kommer att påverka de inhemska flispriserna rejält /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • 46 miljoner till forskning om ökat uttag av biomassa från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  BioFuel Region, SLU och Umeå universitet har tillsammans med norska och finska partners fått drygt 46 miljoner kronor för att ta fram kunskap om hur vi kan öka användningen och uttaget av biomassa från skogen för bioenergi /biofuelregion.se.,
  Läs mer

Sidor