Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Bioenergi hett tema inför Elmia Wood

  Etiketter: Bioenergi
  Den 3 till 6 juni 2009 slår Elmia Wood upp portarna till ännu en internationell fackmässa för skogsindustrin. Trycket efter montrar är redan hårt och kan leda till att mässområdet måste utvidgas /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Bristen på biobränsle gav Såtab en jätteorder

  Etiketter: Bioenergi
  Såtab i Krokom har tecknat en jätteorder som innebär att företaget under tre år ska leverera stora mängder biobränsle till Sveriges största kraftvärmeverk utanför Södertälje /Länstidningen Östersund.,
  Läs mer
 • Uttaget av biobränsle ur skogen kan fördubblas

  Etiketter: Bioenergi
  Det går att fördubbla uttaget av biobränsle från de svenska skogarna – och mer därtill. Det hävdar Rolf Björheden vid forskningsinstitutet Skogforsk, som har fått i uppdrag att forska fram nya metoder för att ta tillvara mer av veden /NWT.se.
  Läs mer
 • Stora skillnader i pris på brännved

  Etiketter: Bioenergi
  Priserna för brännved varierar stort runt om i Sverige, visar ATL:s kartläggning
  Läs mer
 • Sveaskog i biobränsleavtal med Söderenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog och Söderenergi har tecknat ett fyraårigt leverensavtal för biobränsle. Med detta avtal blir Sveaskog en betydande leverantör till Igelsta kraftvärmeverk. Affären är värd 40 miljoner kronor per år /Branschnyheter.
  Läs mer
 • Kunderna väljer torrt spillvirke

  Etiketter: Bioenergi
  Torrt spillvirke har blivit populärt och går bättre än vanlig kluven ved på Näsums ved. Kundregistret har ökat med 100 procent det senaste året /ATL.
  Läs mer
 • Skador för minst fyra miljoner kronor

  Etiketter: Bioenergi
  Flis och ved för åtminstone fyra miljoner kronor gick upp i rök vid storbranden i den nyanlagda flisterminalen intill oljehamnen i Karlstad /NWT.se.
  Läs mer
 • Bioetanol inte alltid så miljövänligt

  Etiketter: Bioenergi
  Bioetanol ur skogsråvara behöver inte vara så miljövänligt som det låter /ATL.
  Läs mer
 • Sälj inte grot om du inte kan få aska tillbaka

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsmarken behöver askan. Men endast 15 procent av den aska som är godkänd att spridas i skog hamnar där. Resten används i huvudsak till att täcka deponier med /Skogsland.
  Läs mer
 • Vedeldning – en konst

  Etiketter: Bioenergi
  Vedeldning har i alla tider varit ett naturligt inslag i svenska hem. Ved är fortfarande en viktig värmekälla, men i dag dominerar olja och direktverkande el i landets småhus.. /nwt.se
  Läs mer

Sidor