Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Regeringens skogspolitik otakt med tiden?

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringens skogspolitiska proposition "En skogspolitik i takt med tiden" är inte i takt med tiden, och definitivt inte i takt med framtiden. Förslaget bidrar inte med konkreta satsningar på träindustrin, skriver Skogs- och träfackets ordförande i PT.
  Läs mer
 • Mat som bränsle får allt fler tvivlare

  Etiketter: Bioenergi
  Kan man bränna upp mat för att köra bil, när andra inte har nog att äta? Nyttan av etanolet som framtidens drivmedel ifrågasätts nu från allt fler håll, i takt med att matpriserna i världen stiger, skriver SR -ekot.,,
  Läs mer
 • Sverige köper afrikansk etanol

  Etiketter: Bioenergi
  Costran SA, ett brasilianskt energibolag, ska bygga en anläggning för tillverkning av etanol i afrikanska Ghana. Råvaran kommer att vara sockerrör och etanolen är avsedd att säljas på den svenska marknaden, rapporterar TT. Det skriver Branschnyheter
  Läs mer
 • Umeå energi kompletterar Dåvaanläggningen med biobränslepanna

  Etiketter: Bioenergi
  Umeå Energi kompletterar sitt avfallskraftvärmeverk i Dåva med ytterligare en panna. Nu uppförs en biobränslepanna vars panneffekt blir 110 MW. Den nya anläggningen kommer att leverera 160 GWh el per år, skriver Branschnyheter.
  Läs mer
 • Korsnäs fördubblar i Lettland

  Etiketter: Bioenergi
  När konkurrenterna går i konkurs så mer än fördubblar Kinneviksägda Latgran sin pelletproduktion i Lettland, skriver ATL.,,
  Läs mer
 • Storskalig produktion av biobränsle kan öka marginaliseringen av kvinnor

  Etiketter: Bioenergi
  En snabb ökning av storskalig produktion av biobränsle i utvecklingsländerna kan förvärra marginaliseringen av kvinnor på landsbygden. Enligt en ny rapport från FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.
  Läs mer
 • Heta på pelletsmarknaden tack vare stormen

  Etiketter: Bioenergi
  Stormen Gudrun gav en injektion. Idag omsätter familjeföretaget Bioenergi i Böta Kvarn åtta miljoner kronor om året. 90 ton pellets skeppas iväg till återförsäljare och kunder varje vecka, skriver Östran.,,
  Läs mer
 • Ökade anslag till biologisk mångfald och miljöbilar för 2008

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringen tillför 50 miljoner kronor till biologisk mångfald och 240 miljoner kronor till miljöbilar i tilläggsbudgeten för 2008. Anslaget för biologisk mångfald behålls därmed på tidigare nivå, skriver Regeringen.
  Läs mer
 • Att byta soppa och tuta på

  Etiketter: Bioenergi
  satsas alltmer på biobränslen. Drömmen handlar om att lösa utsläppsproblemen utan att begränsa den växande trafiken i sig ? att byta soppa och tuta på som vanligt. Men det finns komplikationer, skriver SVT Vetenskapsmagasinet.
  Läs mer
 • Ny biobränslepanna till Sävar såg

  Etiketter: Bioenergi
  Norra Skogsägarna investerar mångmiljonbelopp de närmaste åren i sina industrier. Sävar såg ska få en ny biobränslepanna, och även sågverken i Kåge och Lycksele ingår i satsningen, skriver VK.
  Läs mer

Sidor