Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Boende protesterar mot biobränslelagring utanför Ö-vik

  Etiketter: Bioenergi
  Det har uppstått en konflikt kring Domsjö Fibers planer kring lagringsplats av biobränsle på Nötbolandet. De boende är rädda att lakvatten ska förstöra deras vattentäkter.,
  Läs mer
 • Biobränsleuttaget kan ökas kraftigt

  Etiketter: Bioenergi
  Tomas Kåberger tror går att närmast fördubbla biobränsleuttaget. Men det fordrar ett mer aktivt skogsbruk, smidigare maskiner i skogen och en ännu mer genomtänkt och respekterad naturskyddsstrategi för skogsbruket (Branschnyheter.),
  Läs mer
 • Alholmens Kraft får kritik för skövling

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsbruksexperten Matthew Rivers ser på skogsvården i Finland med kritiska ögon, till exempel att Alholmens Kraft använder stubbar som bränsle. Det skriver Jakobstads Tidning. ,,
  Läs mer
 • Fyra kubikmeter kol på en vecka

  Etiketter: Bioenergi
  Kolmilan Nanna drog besökare på många mils avstånd trots det ruskiga regnandet under gårdagen. Det skriver Skånskan.se/Skurup.
  Läs mer
 • Biodieselindustrin kräver åtgärder mot USA

  Etiketter: Bioenergi
  Den europeiska organsaitionen för biodieselproducenter, European Biodiesel Board (EBB), kräver att EU-kommissionen inleder en anti-dumpingutredning av USA. Orsaken till kravet är en kraftigt växande import av biodiesel från USA.., skriver Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Över 60 diplomater från 29 länder på tebjudning om World Bioenergy 2008

  Etiketter: Bioenergi
  Att säga att bioenergi har en framtid är en cliché, bioenergi är en förutsättning för vår framtid. Ingen enskild nation har alla svar så om vi ska hitta lösningar måste vi kunna arbeta tillsammans, sa Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff.. (webfinanser).
  Läs mer
 • Förre Greenpeacechefen vill ha fler kärnkraftverk

  Etiketter: Bioenergi
  Greenpeace grundare Patrick Moore säger att det inte finns bevis att på global uppvärmning har orsakats av människan men kräver ändå fler kärnkraftverk. Det skriver nyheter.se.msn.com.,,
  Läs mer
 • Nya värmeverket slukar bränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Folk i allmänhet förstår nog inte hur mycket bränsle det behövs i ett kraftvärmeverk, säger Erik Grundberg till allehanda.se. ,
  Läs mer
 • Grycksbo Paper storinvesterar och lämnar oljan

  Etiketter: Bioenergi
  Grycksbo Paper investerar 130 miljoner i en biobränslepanna. andra halvåret 2009. Biobränslepannan ersätter den nuvarande oljepannan, och beräknas producera pappersbrukets hela behov av ånga, vilket ger miljövinster.
  Läs mer
 • Kraftig ökning av biokraft

  Etiketter: Bioenergi
  Eltillskottet från kraftvärme kommer att öka med 9 TWh till 2015. Större delen av det planerade tillskottet kommer från bio- och avfallseldade nya kraftvärmeverk och utbyggnader inom skogsindustrin. Det skriver Skogsland.,,
  Läs mer

Sidor