Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Kommunerna eldar upp fordonsbränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden skriker efter biogas till bilar. Men i flesta kommuner används den till annat. I bästa fall för att värma lokaler. Det skriver Elmia i ett pressmeddelande med anledning av mässan World Bioenergy.
  Läs mer
 • Biobränslen – en parentes

  Etiketter: Bioenergi
  Kan vi fortsätta jäsa mat, i form av soja, majs eller vete, till etanolbränsle åt västvärldens fordonspark när en människa kan leva i ett år på den majs som krävs för att fylla tanken på en etanoldriven SUV? Det undrar Kemisk Tidskrift på ledarplats.,
  Läs mer
 • Regnig sommar gav dålig torvskörd

  Etiketter: Bioenergi
  Den regniga sommaren gjorde att skörden av energitorv under 2007 endast uppgick till 1,6 miljoner kubikmeter, en halvering jämfört med 2006. Det visar statistik från SCB. Det skriver processnet.se.,,
  Läs mer
 • Satsa på miljövänlig el

  Etiketter: Bioenergi
  Ökad eltillgång är en nyckelfråga för basindustrin, säger dess avgående talesman och ordförande i branschorganisationen SKGS Jan Svärd i en intervju. Samtidigt pekar han på flera paradoxer i svensk energipolitik .., skriver NWT.se
  Läs mer
 • Miljonbelopp till svensk etanolforskning

  Etiketter: Bioenergi
  Statens energimyndighet och Sekab satsar sammanlagt 47 miljoner kronor på forskning om hur cellulosaråvaror ska kunna omvandlas till etanol. Det skriver ATL.,,
  Läs mer
 • Internationella besökare visar intresse för pelletsfabriken i Kinnared

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på pellets är stadig och intresset stort. I slutet av maj gästas Kinnaredssågen av internationella branschgäster och trots att man just nu befinner sig i en lågsäsong ser framtiden ljus ut, skriver Hallandsposten.
  Läs mer
 • Biobränslen slutet för regnskogen?

  Etiketter: Bioenergi
  Om vi låter de marknadskrafter som råder just nu fortsätta att styra så innebär det slutet för regnskogen. Den fälls eller bränns i en hisnande takt för att ge plats för energikrävande odling, skriver Kemivärlden Biotech i en ledare.
  Läs mer
 • Miljöbränsleföretag storsatsar i Åsele

  Etiketter: Bioenergi
  Skellefteåföretaget Eco-Oil har långtgående planer på storskalig tillverkning av miljövänlig syntetisk diesel i länet. Nästa höst ska en processanläggning vara igång i Åsele.Det skriver Västerbottensnytt.
  Läs mer
 • Klimatfrågor på Europaforums möte

  Etiketter: Bioenergi
  Närmare 200 politiker på lokal och regional i nivå har under två dagar samlats för Europaforum Norra Sveriges konferens i Örnsköldsvik. Den avslutande dagen stod klimat- och energifrågor på programmet
  Läs mer
 • Sverige och bioenergin ledare

  Etiketter: Bioenergi
  Det händer mycket mer än vad gemene man tror avseende användning av bioenergi i Sverige. Det har skett en kraftig utveckling på området sedan -70-talet Vi är världsledande, skriver Hallandsposten på ledarplats.
  Läs mer

Sidor