Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Lignin kan ersätta oljebränningen i alla massafabriker

  Etiketter: Bioenergi
  Lignin – bindemedlet i den ved som massaindustrin kokar till massa – kan bli ett nytt stort biobränsle. En demoanläggning i Bäckhammar kan ta ut ligninet från brukens svartlut – och ersätta oljan som nu bränns vid de flesta massafabriker (nwt).
  Läs mer
 • Standarder för fasta biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Swedish Standards Institute, SIS, startar nu arbetet med att ta fram globala standarder för fasta biobränslen genom att samla deltagarna i projektet i Stockholm till ett första möte. Det skriver Energinyheter.
  Läs mer
 • Klart för vindkraft på fjället

  Etiketter: Bioenergi
  Miljödomstolens dom i förra vecka innebär klartecken för Vindkompaniets etablering av vindkraftspark på Sjiska i Gällivare kommun. Det skriver Norrbottens-Kuriren.
  Läs mer
 • Världens första verifierat hållbara etanol till Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Svenska SEKAB blir först i världen med att leverera verifierat hållbar,etanol. Det blir till de svenska och europeiska kunderna med etanol från,brasilianska sockerrör för inblandning i E85 och ED95. Det påstår SEKAB i ett pressmedelande.
  Läs mer
 • Lyckat försök ersätta olja med biobränslet lignin

  Etiketter: Bioenergi
  Forskningsföretaget STFI-Packforsk har tillsammans med skogsindustriföretaget Södra och andra samarbetspartner framgångsrikt prövat att ersätta olja med biobränslet lignin, som kommer från ved.
  Läs mer
 • Svenska sockerrörsplantage i Tanzania

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska etanolbolaget Sekab har inlett en satsning på etanolproduktion i Tanzania och Mocambique. Ett första markområde planteras nu med sockerrör och år 2011 ska produktionen vara igång, skrive Miljöaktuellt. ,,
  Läs mer
 • Världens enda bil som går på pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Världens enda pellets drivna bil visades upp i Hedemora under torsdagen. Detta i samband med den pelletsmässa som Telge Energi arrangerat i Folkets park. Det skriver Dalarnas Tidningar.,
  Läs mer
 • Markägare säljer bioenergi direkt till värmeverk

  Etiketter: Bioenergi
  Första steget har tagits tillsammans med Borås Energi och Miljö och flishuggarförsäljaren Wood-Terminator Power Team. Målet är att sälja bioenergi direkt till värmeverket utan att gå genom skogsbolagen, skriver Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Hamla lövträd till biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Om vi i Sverige börjar hamla våra lövträd i större skala skulle de kunna ge ett värdefullt tillskott av skogsbränsle. Dessutom skulle det gynna den biologiska mångfalden i landskapet, skriver Jordbruksaktuellt.
  Läs mer
 • Kommunerna eldar upp fordonsbränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden skriker efter biogas till bilar. Men i flesta kommuner används den till annat. I bästa fall för att värma lokaler. Det skriver Elmia i ett pressmeddelande med anledning av mässan World Bioenergy.
  Läs mer

Sidor