Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Bioenergin kan inte ersätta oljan

  Etiketter: Bioenergi
  SLU:s ­satsning på bioenergi som ersättning för fossila ­energikällor är en ­global omöjlighet. Av ett ­universitet förväntas ett större samhälls­­ansvar än så, ­skriver Lars ­Hylander i UNT. ,
  Läs mer
 • Ny bioenergianläggning i Storuman

  Etiketter: Bioenergi
  Den 3 september invigs Skellefteå Krafts nya bioenergianläggning. Storuman bioenergikombinat är Skellefteå Krafts hittills största satsning på bioenergi och använder sig av en världsunik process för effektiv hantering av skogens råvaror /Energinyheter.se.
  Läs mer
 • Bromsa inte Västernorrlands expansion av biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Parlamentariska Klimatberedningen lagt fram ett förslag som kan begränsa försäljningen av biodrivmedel och göra investeringarna i etanolbränslet E85 meningslösa. Det skriver Håkan Kirstein och Helena Fornstedt i st.nu.,
  Läs mer
 • Den stora biobränslesvindeln

  Etiketter: Bioenergi
  Professor Marian Radetzki Luleå Tekniska Universitet menar att odling av biobränsle i USA och EU är slöseri med pengar och skadar miljön. Det går däremot bra i Brasilien Det sade han underen geologkonferens i Norge /forskning.no
  Läs mer
 • Vinden ger kyrkan ny kraft

  Etiketter: Bioenergi
  Vindbolagen står i kö för att ­arrendera kyrkans skogar. ­Växjö stifts blåsiga områden kan bli näst största intäktskällan efter kyrkoskatten /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Allt fler sågverk tänder på pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Pelletstilverkarna blir allt fler. Det är främst sågverk med egen råvara som startar tillverkning av den allt mer efterfrågade träenergin /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Sverige -en exportmarknad för nordamerikanska träpellets?

  Etiketter: Bioenergi
  Nordamerikanska pelletstillverkare uppmanas i en studie gjord av US Forest Service att försöka exportera träpellets till Sverige som beskattar fossila bränslen högt. Läs rapporten som är på engelska.
  Läs mer
 • Skogforsk utbildar instruktörer i grothantering

  Etiketter: Bioenergi
  Nu pågår en instruktörsutbildning i grothantering i Alfta. Kursen är en del i Skogforsks stora utbildnings- och informationssatsning, där målet är att effektivisera hanteringen av grot /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Vindkraftverk byggs i urskog

  Etiketter: Bioenergi
  Trots att den orörda urskogen är strängt skyddsklassad säger regeringen ja till en stor vindkraftpark på lågfjället Sjisjka i Norrbotten. De politiska målen att kraftigt bygga ut vindkraften väger nämligen numera tungt mot andra miljöintressen /VK.,,
  Läs mer
 • Svebio får ny vd

  Etiketter: Bioenergi
  Gustav Melin blir ny vd efter Kent Nyström i Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Melin har en gedigen bakgrund från bioenergibranschen där han bland annat varit vd för Agrobränsle och affärsområdeschef för fasa bränslen inom TallOil /recycling.se., ,,
  Läs mer

Sidor