Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • USA först ut med träetanol

  Etiketter: Bioenergi
  USA ser ut att bli först ut med storskalig tillverkning etanol av träråvara. Företaget Range Fuel i USA planerar att starta nästa år. Fabriken, som nu byggs i delstaten Georgia, ska göra 75 miljoner liter träetanol om året, skriver Piteå-Tidningen.,
  Läs mer
 • Behov av biobränsle öppnar för nytänkande

  Etiketter: Bioenergi
  Byske Energiflis är ett nytt bolag med en helt ny typ av skogsmaskin, kanske de enda i Sverige. Fram till år 2015 kommer värmeverkens behov av biobränsle från skogen att öka med 13, 6 terawattimmar, skriver Norran.
  Läs mer
 • Pilotprojekt för ökad biobränsleproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Under hösten avslutades ett stort samarbetsprojekt om biobränsleproduktion från åker och skog. Syftet har bland annat varit att prova ut teknik för trädbränslehantering samt att utveckla mätteknik, skriver Norra Skogsägarna.
  Läs mer
 • Wärtsilä levererar första biokraftverket till Tjeckien

  Etiketter: Bioenergi
  Wärtsilä tecknade i november 2007 ett avtal med det tjeckiska företaget Less & Timber om att leverera ett kombinerat el- och värmekraftverk, som drivs med biobränsle, skriver bolaget.
  Läs mer
 • SLU och Eon i forskningssamarbete om biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Elleverantörsföretaget Eon satsar sju miljoner kronor i ett forskningsprojekt med SLU. Syftet är att utveckla möjligheterna att använda skogen för energiändamål inom ramen för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, skriver SLU.
  Läs mer
 • ”Bioenergi överskattad”

  Etiketter: Skog, Bioenergi
  Möjligheterna för bioenergi att ersätta fossila bränslen som olja och kol är mindre än vad som ofta påstås. Det hävdar Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, som studerat bioenergins möjligheter för framtiden, skriver sr, P1.,,
  Läs mer

Sidor