Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Ny ordförande till Svebio

  Etiketter: Bioenergi
  Vid Svebios årsmöte imorgon kommer föreningen att välja ny ordförande efter nyutnämnde generaldirektören i Stem, Tomas Kåberger. Lena Söderberg på Krav är valberedningens förslag, skriver era.se.,,
  Läs mer
 • Värmeverket i Jokkmokk vill odla myrar

  Etiketter: Bioenergi
  Värmeverket vill starta vassodling i myrmarker för att kunna elda med rörflen, en naturlig våtmarksväxt. En arbetsgrupp undersöker tillgångar och lönsamhet för det miljövänliga bränslet samt raggar intresserade odlare, med stöd av kommunen, skriver NK.
  Läs mer
 • Vindkraften blev en folkrörelse bland skogsägare i söder

  Etiketter: Bioenergi
  När skogsägarkoncernen Södra i fjol beslutade att satsa på vindkraft, och investera 750 miljoner kronor så startade något av en ny folkrörelse bland de 50 000 medlemmarna, skriver ÖP
  Läs mer
 • Norrskog har inte bestämt inriktning än

  Etiketter: Bioenergi
  Medan skogsägarna i Södra är i full fart med miljardinvesteringar i vindkraft, så är vetskapen om vinddraget hos Norrskog desto mindre, skriver ÖP.,
  Läs mer
 • Het biobransch lockar civilingenjörer

  Etiketter: Bioenergi
  Framtidens bioraffinaderi är tänkt att uppstå i Örnsköldsvik med omnejd. För att utveckla de nya produkterna kan det vara bra med färsk kompetens. Till exempel nyexade civilingenjörer som vill vara trainee, skriver Ny Teknik. ,,
  Läs mer
 • Avfallspanna påbörjad i Åmotfors

  Etiketter: Bioenergi
  Nordic Paper har påbörjat bygget av sin anläggning för avfallsförbränning i Åmotfors. Anläggningen för en halv miljard kronor ska försörja företagets pappersbruk på orten med energi, skriver processnet.se.,,
  Läs mer
 • 14 TWh ny bioenergi i Norge före 2020

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergi är lika stort som vattenkraft i Norden. Det är vår ambition att Norge ska bli en stor exportör av förnybar energi. Då spelar bioenergi en viktig roll, säger statsrådet Åslaug Haga, skriver senterpartiet.no
  Läs mer
 • Åkermarken kan ge mycket mer bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Trots en ökad satsning på att använda åkergrödor som biobränsle, bidrar åkermarken med endast 1,5 TWh per år. Många bedömare anser att skogens rågrannar skulle kunna bidra med 10-20 gånger mer, skriver Branschnyheter.
  Läs mer
 • Grönt ljus för biodieselfabrik i Piteå

  Etiketter: Bioenergi
  Sunpine AB får klartecken från Miljödomstolen att bygga en biodieselfabrik på Haraholmen. Företagsledningen hoppas på produktionsstart i slutet av 2009, skriver Piteå-Tidningen.
  Läs mer
 • Vindkraft, men inte till vilket pris som helst

  Etiketter: Bioenergi
  Passet mellan sjöarna Vänern och Skagern i Västergötlands nordöstra hörn, och Värmlands sydöstra hörn, är ett ”högriskområde” när det gäller naturskydd, skriver Göran Lundin och Åke Anderson under debatt i bt.se
  Läs mer

Sidor