Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Elnätet bromsar vindkraften

  Etiketter: Bioenergi
  Utbyggnaden av den svenska vindkraften kommer inte att kunna ske tillräckligt snabbt för att nå klimatmålen. Kraftledningsnätet kan nämligen inte byggas ut i samma takt som vindkraften. Det skriver Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Nyström offentliggör global bioenergiplattform

  Etiketter: Bioenergi
  Under sitt öppningsanförande vid World Bioenergy 2008 i Jönköping tillkännagav Svebios avgående vd Kent Nyström planerna på en ny internationell bioenergiorganisation: World Bioenergy Association. Det skriver Energinyheter.se
  Läs mer
 • Stort intresse för pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Intresset är stort och internationellt för Laxå Pellets i Röfors. I höst invigs också en toppmodern pelletsfabrik i Edsbyn, berättar produktionschef Olle Isacsson. Det skriver www.NA.se,,
  Läs mer
 • Skogsbränsle minskar klimatförändringar

  Etiketter: Bioenergi
  Storskaliga och långväga transporter av biobränsle från mellersta Sverige till centrala Europa kan vara kostnadseffektivt och attraktivt för att minska koldioxidutsläppen. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet. Det skriver Länstidningen.
  Läs mer
 • Syna vindkraften noga -tycker Skogsland

  Etiketter: Bioenergi
  Kunskap om vad det innebär att sätta upp de höga vindkraftverken, upp emot 120 meter plus vinghöjden, verkar saknas. Du som funderar på att släppa in dessa jättar som grannar på din mark bör därför tänka dig för. Ställ frågor och skaffa mer dig kunskap.
  Läs mer
 • Vindparken på Sjisjka kan överklagas

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige ornitologiska förening, SOF, är rädd att miljödomstolens Sjisjkadom kan bli prejudicerande och leda till att fler naturskyddade områden i länet exploateras. Därfö fundrsr man på att överklaga domen, skriver NK.
  Läs mer
 • Södra Cell slopar fossila bränslen på Värö

  Etiketter: Bioenergi
  Södra Cell satsar på att Väröanläggningen ska bli världens första fossilbränsleoberoende massatillverkare. Målet ska ha nåtts 2012, skriver Södra i ett pressmeddelande.
  Läs mer
 • Brasilien dubblar produktion av etanol utan att röra Amazonas

  Etiketter: Bioenergi
  Brasilien har fått hård kritik i Europa för metoderna att framställa etanol ur sockerrör. - Vi ska tillverka etanol på ett miljömässigt bra sätt, med hänsyn till arbetarnas rättigheter, lovade Marcos S. Jank på World Bioenergy (Newsdesk).
  Läs mer
 • Tredje Bio Energy mässan invigd

  Etiketter: Bioenergi
  Idag inleddes World Bioenergy på Elmia, som är en stor internationell mässa om bioenergi och återvinning, och det är något som Sverige är ledande inom. Det skriver P4, Jönköping.
  Läs mer
 • En världsorganisation för bioenergi startar idag i Jönköping

  Etiketter: Bioenergi
  En global organisation för den snabbt växande bioenergibranschen, en World Bioenergy Association, kommer att bildas på svenskt initiativ under den pågående konferensen World Bioenergy 2008 i Jönköping.
  Läs mer

Sidor