Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Bättre att elda upp skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Hotet från den snabbväxande eukalyptusen och de storsatsande ryssarna växer. Snart är det bättre att använda den svenska skogen som energikälla än som pappersråvara /Veckans Affärer.
  Läs mer
 • LRF:Mindre vindkraftsparker missgynnas av ny utredning

  Etiketter: Bioenergi
  Miljöprocessutredningen betänkande kom idag 7/10. – Man föreslår lättnader för storskalig vindkraft, vilket är bra, men utredningen vill behålla prövningskrånglet för parker med färre än sju vindkraftverk, vilket missgynnar landsbygden /branschnyheter.
  Läs mer
 • Även vindkraftverk blir till skrot

  Etiketter: Bioenergi
  Samtidigt som reglerna för att bygga vindkraftverk blir enklare har regeringen glömt en regel: vem har ansvar för skrotningen.,-Ska vi bygga ut vindkraften behövs nya krav, säger Lars Alfrost på Energimyndigheten /NyTeknik.
  Läs mer
 • Vattenfall köper brittiskt vindkraftföretag

  Etiketter: Bioenergi
  Det brittiska vindkraftföretaget AMEC Wind Energy Ltd har fått svenska ägare. Det är Vattenfall som förvärvat företaget för 1,6 miljarder kronor i kontanter. AMEC Wind är ett ledande utvecklingsföretag för kommersiella vindkraftparker Elinstallatören.
  Läs mer
 • Södra startar elbolag

  Etiketter: Bioenergi
  Södras styrelse beslutade i dag att företaget ska börja sälja grön el till medlemmar och anställda /Skogsland.
  Läs mer
 • Etanolimportör gör storförlust

  Etiketter: Bioenergi
  Sekabs ägare stoppar in nya miljoner för att rädda verksamheten /Skogsland.
  Läs mer
 • Tufft för vindkraft i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  På grund av byiga vindar ovanför skogens krontäcke är vindförhållandena där tuffa och besvärliga, visar forskaren Hans Bergstöms moduleringar. Det krävs därför stora och starka verk som klarar påfrestningarna /Vetenskapsradion.,
  Läs mer
 • Bioenergikombinat i Härjedalen får 23,5 miljoner i stöd

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergikombinatet ska när det förverkligas innehålla en pellet- och brikettfabrik, ett kraftvärmeverk, växthus samt en etanolfabrik. Det är till utvecklingen av etanolfabriken som Energimyndigheten ger stöd.
  Läs mer
 • Biofuel-projektet sviker skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Bo Dockered, f.d ordförande i Sveaskog tycker till i Skogsland om Biofuel projektet som skulle förädla norrländsk skog till etanol. Nu handlar det mest SEKAB som satsar i utvecklingsländer som Brasilien samt i afrikanska stater där barnarbete är vanligt.
  Läs mer
 • Stubben nästa biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Att filosofera från en stubbe i skogen räknas som värme åt själen. Nu ska stubbarna eldas för att värma husen. - Vi måste hitta lösningar till förnyelsebara bränslen. Då behöver vi ta det här steget, säger Marcus Åström, SCA Norrbränslen /Kuriren.
  Läs mer

Sidor