Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Allt fler sågverk tänder på pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Pelletstilverkarna blir allt fler. Det är främst sågverk med egen råvara som startar tillverkning av den allt mer efterfrågade träenergin /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Sverige -en exportmarknad för nordamerikanska träpellets?

  Etiketter: Bioenergi
  Nordamerikanska pelletstillverkare uppmanas i en studie gjord av US Forest Service att försöka exportera träpellets till Sverige som beskattar fossila bränslen högt. Läs rapporten som är på engelska.
  Läs mer
 • Skogforsk utbildar instruktörer i grothantering

  Etiketter: Bioenergi
  Nu pågår en instruktörsutbildning i grothantering i Alfta. Kursen är en del i Skogforsks stora utbildnings- och informationssatsning, där målet är att effektivisera hanteringen av grot /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Vindkraftverk byggs i urskog

  Etiketter: Bioenergi
  Trots att den orörda urskogen är strängt skyddsklassad säger regeringen ja till en stor vindkraftpark på lågfjället Sjisjka i Norrbotten. De politiska målen att kraftigt bygga ut vindkraften väger nämligen numera tungt mot andra miljöintressen /VK.,,
  Läs mer
 • Svebio får ny vd

  Etiketter: Bioenergi
  Gustav Melin blir ny vd efter Kent Nyström i Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Melin har en gedigen bakgrund från bioenergibranschen där han bland annat varit vd för Agrobränsle och affärsområdeschef för fasa bränslen inom TallOil /recycling.se., ,,
  Läs mer
 • SCA mer än fördubblar svensk vindkraft

  Etiketter: Bioenergi
  2,8 terawattimmar el förbrukar SCA varje år i Sverige. Lika mycket ska produceras i de vindkraftverk som SCA tillsammans med norska Statkraft planerar på sina skogsmarker /Branschnyheter.
  Läs mer
 • Mer svenskt kapital i grön energi

  Etiketter: Bioenergi
  Intressant det som händer i Piteå, men många svenska investerare är för sömniga. Det tycker Ola Alterå, statssekreterare på näringsdepartementet med ansvar för energifrågor /Norrbottens-Kuriren.
  Läs mer
 • SCA ska bidra med grön el

  Etiketter: Bioenergi
  2,8 terawattimmar – så mycket el förbrukar SCA varje år i Sverige. Lika mycket ska produceras i de vindkraftverk som SCA tillsammans med norska Statkraft planerar i de mellansvenska skogarna /pressmeddelande från SCA .
  Läs mer
 • Statoil säljer pelletsverksamheten

  Etiketter: Bioenergi
  Statoil säljer den svenska och norska pelletsverksamheten till EcoHeating AB. Försäljningen är ett led i Statoils strategi att mer fokuserat erbjuda attraktiva kunderbjudanden främst till drivmedelsmarknaden där synergier .. /recycling.net
  Läs mer
 • Arctic Paper vill bygga kraftverk

  Etiketter: Bioenergi
  Pappersproducenten Arctic Paper Munkedal vill bygga ett värmekraftverk för 400 miljoner kronor /ATL.,,
  Läs mer

Sidor