Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Andelen bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  2009 kommer ett bindande EU-direktiv som får stora konsekvenser för den svenska energisektorn. Exempelvis måste andelen bioenergi öka snabbare än tidigare bedömningar. Det fick svenska biobränsleforskare mfl. veta../Bienergiportalen.
  Läs mer
 • Osäkert kring vindkraftpark i Övertorneå

  Etiketter: Bioenergi
  Miljöverdomstolen säger ja till etablering 14 vindkraftverk i Övertorneå kommun. Däremot säger de nej till en etablering av fem snurror i området Taka-Aapua. - Det här kan innebära att hela projektet stoppas, säger Peter Kalla, Vindkompaniet AB /NK.
  Läs mer
 • Svenska riksdagskvinnor talar biobränsle i Brasilien

  Etiketter: Bioenergi
  Denna vecka hålls en internationell biobränslekonferens i São Paolo i Brasilien. Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (m) ska hålla ett anförande i morgon, onsdag /ATL. ,,
  Läs mer
 • Etanolfabriken i Sveg i gång

  Etiketter: Bioenergi
  Med statliga pengar och kinesiska ägare i ryggen startade det nya bolaget NBE Sweden AB nyligen sin försöksanläggning för etanolproduktion ur cellulosa /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Sverige kan halvera energiförbrukning

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige kan halvera sin energianvändning inom drygt 20 år, enligt en ny rapport. En stor del av tekniken finns redan men det saknas incitament att marknadsföra energieffektivisering hos kraftbolagen, anser Naturskyddsföreningen /SR-Ekot.
  Läs mer
 • Bioenergin slår igenom på Skogselmia

  Etiketter: Bioenergi
  Utställare med inriktning på skogsbränsle tar ett stort utrymme på nästa års Skogselmia. Så räkna med fler flistuggar, stubbrytare och grotbuntare på Elmia Wood i juni nästa år /ATL. ,
  Läs mer
 • Forskare vill göra små salixodlingar lönsammare

  Etiketter: Bioenergi
  Syftet med projektet vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik är att öka den totala arealen salix i Sverige genom att hitta sätt att skörda och lagra salix som passar små fält och som inte är så dyra /Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Gren och grot från Jämtland blir el och värme i Västerås

  Etiketter: Bioenergi
  Ett godståg lastat med 23 vagnar fulla av gren och grot från länets skogar lämnade i går Krokom. SCA har kommit in på bränslemarknaden i Mälardalen /Östersunds-Posten.,
  Läs mer
 • Grus i maskineriet för biobränslemarknad

  Etiketter: Bioenergi
  Framtiden för den globala biobränslemarknaden ser inte lika ljus ut som för ett par år sedan. Det konstaterar energiexperten Henrik Tegnér på konsultföretaget Accenture /Miljöaktuellt.
  Läs mer
 • Fransk storsatsning på biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Ett industrikonsortium satsar just nu nästan 750 miljoner kronor för att få igång ny, storskalig produktion av biobränslen i Frankrike. Målet är att tillverka 175 miljoner liter bränsle om året innan 2016 /Processnet.se.
  Läs mer

Sidor