Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • SCA välkomnar lokal tillverkning

  Etiketter: Bioenergi
  Statkraft SCA AB vill gärna se lokala tillverkare till sin stora vindkraftsatsning i Jämtland. -Vad trevligt om det skulle bli så, säger Åke Westberg, projektdirektör på SCA /st.nu
  Läs mer
 • Stor potential finns för ökat uttag av biobränslen i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Uppgifter i SR P1 på onsdagen att det bara skulle gå att öka uttaget av biobränslen i Sverige med 10 TWh är alltför pessimistiska. Sverige använder idag omkring 120 TWh bioenergi och kan öka till det dubbla, hävdar Svebio /bioenergiportalen.
  Läs mer
 • Chemrec gör nyemission

  Etiketter: Bioenergi
  Chemrec har genomfört en nyemission på 20 miljoner dollar. De nya pengarna ska stödja kommersialiseringen av bolagets teknik att göra bränsle av svartlut /mentoronline.se.,,
  Läs mer
 • Stenhård konkurrens om svenskt biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Framtidens marknad av svensk flis kommer att bli en lönsam affär för de som säljer biobränsle. Redan nu finns det en stor efterfrågan från utlandet som inom kort kommer att påverka de inhemska flispriserna rejält /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • 46 miljoner till forskning om ökat uttag av biomassa från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  BioFuel Region, SLU och Umeå universitet har tillsammans med norska och finska partners fått drygt 46 miljoner kronor för att ta fram kunskap om hur vi kan öka användningen och uttaget av biomassa från skogen för bioenergi /biofuelregion.se.,
  Läs mer
 • Sekabs etanol hållbarhetsgranskad

  Etiketter: Bioenergi
  Brasilianska företag, som levererar verifierat hållbar etanol till det svenska E85-bränslet, sköter sig bra enligt en rapport från revisionsföretaget SGS. Alla företag som exporterar etanol till Sekab i Sverige har kontrollerats /branschnyheter.se. ,,
  Läs mer
 • Bruk värmer Blomstermåla

  Etiketter: Bioenergi
  I går invigdes ett fjärrvärmenät som ska förse Blomstermåla med spillvärme från Södras massabruk i Mönsterås /processnet.se.,,
  Läs mer
 • Goda affärer när temperaturen stiger

  Etiketter: Bioenergi
  Norrland kan göra goda affärer på klimatförändringarna. Vind, vatten, turism och bioenergikombinat pekas ut som områden särskilt värda att satsa på /Norrbottens-Kuriren.
  Läs mer
 • SCA:s vindkraftparker -ett "positivt projekt"

  Etiketter: Bioenergi
  Några är tveksamma och undrar hur det ska bli. Men de flesta säger ja och en del av dem har också stora förhoppningar kring projektet. Så ser de synpunkter ut som lämnats in om Statkraft SCA Vinds blivande vindkraftparker /ST.nu.,
  Läs mer
 • Protester mot vindkraft i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Allt fler protesterar nu mot utbyggnaden av vindkraft i skogarna i Jönköpings län. Inom några år kan det finnas hundratals vindkraftverk i skogarna, / SR P4 Jönköping.,,
  Läs mer

Sidor