Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • - Värmlandsmetanol klarar råvarubehovet

  Etiketter: Bioenergi
  Råvarubehovet har missuppfattats och kemiprofessorn talar dessutom i eget intresse. Det skriver Björn Gillberg i en kommentar på webben till notisen ”Forskare ifrågasätter Gillbergs metanolsatsning” /Skogsaktuellt. ,,
  Läs mer
 • Svensk grot i fokus på internationell konferens

  Etiketter: Bioenergi
  Nu planeras en GROT-konferens med fokus på avverkningsresternas potential och möjligheter. Konferensen hålls i direkt anslutning till skogsmässan Elmia Wood 2009 /Skogsaktuellt. ,,
  Läs mer
 • Pöyry projekterar talldieselfabrik

  Etiketter: Bioenergi
  Det blir det globalt inriktade ingenjörsföretaget Pöyry, med inriktning på skogsindustri, energi och miljö som projekterar den nya fabriken för tallolja i Piteå. /Piteå-Tidningen.
  Läs mer
 • Eon och SCA utvecklar energisamarbete i Timrå

  Etiketter: Bioenergi
  Eon och SCA Graphic Sundsvall fortsätter sitt energisamarbete kring värmeleveranser från SCAs massafabrik i Östrand. Överenskommelsen innebär att SCA fram till och med 2014 ska leverera värme till Eons fjärrvärmenät i Timrå /Energinyheter.se.
  Läs mer
 • Biodieseln finns i kaffekoppen!

  Etiketter: Bioenergi
  Enligt en studie gjord av en forskargrupp i USA är kaffesump en både billig, miljövänlig och riklig källa för utvinning av biodiesel /Skogsland.
  Läs mer
 • Holmen vill ha besked om kärnkraften

  Etiketter: Bioenergi
  Den elintensiva basindustrin i Sverige vill ha besked i kärnkraftfrågan de närmaste åren. Det klargör Holmens koncernchef Magnus Hall och flaggar för minskade investeringar i Sverige om kärnkraftutvecklingen fullföljs /nt.se.
  Läs mer
 • Gillbergs metanolprojekt i gungning

  Etiketter: Bioenergi
  kommersiella metanolfabriken i Sverige ifrågasätts av forskare. ”Jag skulle inte satsa pengar på det här”, säger Guido Zacchi, professor i kemteknik, vid Lunds universitet /Realtid.se.,
  Läs mer
 • Fjärrvärmen klarar konkurrens om biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Radions P1 Morgon lyfte nyligen upp frågan om Sveriges framtida tillgång på biobränsle. Man varnade för att ökad efterfrågan på biobränsle i Europa kan driva upp priserna på svensk fjärrvärme /svenskfjarrvarme.se.,,
  Läs mer
 • Export av biobränsle god affär

  Etiketter: Bioenergi
  EU:s höjda miljömål skapar sug efter biobränsle och guldläge för svenska skogsägare. Södra förhandlar med utländska köpare som kan betala upp till fyrdubbla priset /ATL.
  Läs mer
 • Pappersbruk kan få biogasfabrik

  Etiketter: Bioenergi
  Stora Enso överväger att investera i en fullskaleanläggning för att tillverka biogas av restprodukter från pappers- och massabruket i Nymölla /mentoronline.se.
  Läs mer

Sidor