Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Kräver granskning av Sekab

  Etiketter: Bioenergi
  Kommunerna Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik bör gemensamt genomföra en oberoende granskning av alla affärer runt Sekab. Det kräver ledande företrädare för allianspartierna i de tre kommunerna /mentoronline.
  Läs mer
 • Brist på biobränsle öppnar för flisen

  Etiketter: Bioenergi
  Det är brist på biobränslen för värmeverken att elda. Priserna stiger när lågkonjunkturen stryper flödet av trärester från sågverk, byggen och industri /ATL. ,,
  Läs mer
 • Efter etanol – metanol

  Etiketter: Bioenergi
  Miljardsatsningen på en metanolfabrik i värmländska Hagfors blir av. Projektet har kommit långt och nästa sommar sätts spaden i marken, uppger Björn Gillberg /SvD.
  Läs mer
 • Dala Kraft värvar ny vd och koncernchef

  Etiketter: Bioenergi
  Dala Kraft har värvat Carina Håkansson som ny verkställande direktör för Dala Kraft och koncernchef för företagsgruppen. Carina Håkansson startade sin yrkesbana inom Stora Enso direkt efter sin jägmästarexamen 1990 branschnyheter.se.
  Läs mer
 • Mer kol när biobränsle tryter

  Etiketter: Bioenergi
  Det är akut brist på biobränslen i Sverige. Nu ökar importen - och användningen av kol.,- Läget är allvarligt, konstaterar Matti Parikka, på Energimyndigheten /Norrköpings Tidningar.
  Läs mer
 • Värmeverken eldar massaved – priset avgör för säljaren

  Etiketter: Bioenergi
  De värmländska värmeverken eldar i dag även massaved. Efterfrågan och priserna har sjunkit till skogsindustrin. Vänerbränsle AB är en av de stora aktörerna inom buiobränsle /VF.
  Läs mer
 • Omsättningen av biobränsle ökade med 18 procent under 2008

  Etiketter: Bioenergi
  Omsättningen av biobränsle på den öppna marknaden ökade med nästan 2 miljarder kronor till drygt 12,6 miljarder kronor eller med 18 procent under 2008 visar Bioenergis leverantörsenkät genomförd i januari 2009.
  Läs mer
 • Möjligt med minskad klimatpåverkan från torv

  Etiketter: Bioenergi
  Att bryta och använda torv från redan dikade marker till energiproduktion kan på sikt leda till lägre klimatpåverkan. Men då krävs effektiva produktionsmetoder och en efterbehandling som säkerställer upptag av växthusgaser i växande biomassa /recyclingnet
  Läs mer
 • St1 vill ta över efter Sekab

  Etiketter: Bioenergi
  Det finska bensinbolaget St1 gör sig berett att ta över distributionen av etanolbränslet E85 i Sverige. Detta efter att den nuvarande största aktören Sekab tänker lägga ner den delen av sin verksamhet /mentoronline.
  Läs mer
 • Vinden lockar Holmen

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsindustrikoncernen Holmen går vidare med sina planer på vindkraftsutbyggnad. Målet är att 2020 producera vindkraftsel motsvarande hälften av förbrukningen vid Bravikens bruk /mentoronline.se.
  Läs mer

Sidor