Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Bertil säljer direkt till värmeverket

  Etiketter: Bioenergi
  Bertil Lindgren tröttnade på stora, stelbenta skogsbränsleköpare och började flisa själv. Nu levererar han - utan mellanhänder - till det lokala värmeverket /Skogsland.
  Läs mer
 • Ny biobränsleidé testas av Mellanskog i Alfta

  Etiketter: Bioenergi
  Under våren testar skogsägareföreningen Mellanskog nya idéer för att kunna producera mer av det allt mer efterfrågade biobränslet /Ljusnan.
  Läs mer
 • Neova satsar 25 miljoner i Östergötland

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergiföretaget Neova satsar 25 miljoner kronor i ett nytt våtelektrofilter vid anläggningen i Forsnäs, Östergötland. Resultatet blir en renare och mer effektiv pelletsproduktion och en ökad produktionskapacitet /Skogsland.
  Läs mer
 • Energipolitiken snedvrider konkurrensen anser TMF

  Etiketter: Bioenergi
  – Elcertifikaten gynnar en brukare av skogen och missgynnar andra, säger Eva Hörwing, chef för TMF Bygga. Nu kräver Trä- och möbelindustriförbundet att regeringen utreder stöden till kraftvärmeverken /Skogsaktuellt. ,,
  Läs mer
 • Liten del av prishöjning på flis till skogsägare

  Etiketter: Bioenergi
  Ökade kostnader för hantering har ätit upp en stor del av prishöjningen på skogsflis. I Mälardalen får skogsägare fortfarande bara en fjärdedel av flispriset /ATL.
  Läs mer
 • Jan - Skogssveriges nöjdaste mässgeneral

  Etiketter: Bioenergi
  förra veckan arrangerade Mellanskog två skogsdagar på temat bioenergi i Mora. En ren succé, säger initiativtagaren, självverksamme skogsägaren Jan Matsson-Frost /Skogsland.
  Läs mer
 • Framtiden bilbränsle finns i den svenska skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Professorn Kjell Alekletts forskargrupp vid Uppsala universitet driver tesen om "peak oil", alltså att uttaget av olja i världen kommer att nå sitt maximum 2010.Detta måste ersättas t.ex med bränsle från skogen /UNT.
  Läs mer
 • Stubbar och grot har stor potential

  Etiketter: Bioenergi
  Uttaget av skogsbränsle i Sverige kan öka med 800 procent på tio år – från 10 till nästan 60 terawattimmar. Enligt Skogsstyrelsens virkesbalansutredning ligger den stora potentialen i ökad stubbrytning /Skoglig Samverkan.
  Läs mer
 • Södra överklagar bygge av värmeverk i Oskarshamn

  Etiketter: Bioenergi
  Södra Cell i Mönsterås anser att Oskarshamn Energi inte följer miljöbalken när de i stället för att utnyttja spillvärme från Södra planerar att bygga ett nytt biogaseldat värmeverk /Nyheterna -Lokaltidningen.
  Läs mer
 • Miljard till kraftverk stoppas

  Etiketter: Bioenergi
  Korstaverket i Sundsvall har avbrutit en satsning på en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning för över en miljard kronor /mentoronline.
  Läs mer

Sidor