Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Sverige -en exportmarknad för nordamerikanska träpellets?

  Etiketter: Bioenergi
  Nordamerikanska pelletstillverkare uppmanas i en studie gjord av US Forest Service att försöka exportera träpellets till Sverige som beskattar fossila bränslen högt. Läs rapporten som är på engelska.
  Läs mer
 • Skogforsk utbildar instruktörer i grothantering

  Etiketter: Bioenergi
  Nu pågår en instruktörsutbildning i grothantering i Alfta. Kursen är en del i Skogforsks stora utbildnings- och informationssatsning, där målet är att effektivisera hanteringen av grot /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Vindkraftverk byggs i urskog

  Etiketter: Bioenergi
  Trots att den orörda urskogen är strängt skyddsklassad säger regeringen ja till en stor vindkraftpark på lågfjället Sjisjka i Norrbotten. De politiska målen att kraftigt bygga ut vindkraften väger nämligen numera tungt mot andra miljöintressen /VK.,,
  Läs mer
 • Svebio får ny vd

  Etiketter: Bioenergi
  Gustav Melin blir ny vd efter Kent Nyström i Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Melin har en gedigen bakgrund från bioenergibranschen där han bland annat varit vd för Agrobränsle och affärsområdeschef för fasa bränslen inom TallOil /recycling.se., ,,
  Läs mer
 • SCA mer än fördubblar svensk vindkraft

  Etiketter: Bioenergi
  2,8 terawattimmar el förbrukar SCA varje år i Sverige. Lika mycket ska produceras i de vindkraftverk som SCA tillsammans med norska Statkraft planerar på sina skogsmarker /Branschnyheter.
  Läs mer
 • Mer svenskt kapital i grön energi

  Etiketter: Bioenergi
  Intressant det som händer i Piteå, men många svenska investerare är för sömniga. Det tycker Ola Alterå, statssekreterare på näringsdepartementet med ansvar för energifrågor /Norrbottens-Kuriren.
  Läs mer
 • SCA ska bidra med grön el

  Etiketter: Bioenergi
  2,8 terawattimmar – så mycket el förbrukar SCA varje år i Sverige. Lika mycket ska produceras i de vindkraftverk som SCA tillsammans med norska Statkraft planerar i de mellansvenska skogarna /pressmeddelande från SCA .
  Läs mer
 • Statoil säljer pelletsverksamheten

  Etiketter: Bioenergi
  Statoil säljer den svenska och norska pelletsverksamheten till EcoHeating AB. Försäljningen är ett led i Statoils strategi att mer fokuserat erbjuda attraktiva kunderbjudanden främst till drivmedelsmarknaden där synergier .. /recycling.net
  Läs mer
 • Arctic Paper vill bygga kraftverk

  Etiketter: Bioenergi
  Pappersproducenten Arctic Paper Munkedal vill bygga ett värmekraftverk för 400 miljoner kronor /ATL.,,
  Läs mer
 • Chemrec gör miljövänligaste biobränslet

  Etiketter: Bioenergi
  Chemrec i Piteå har den mest miljövänliga tekniken för att omvandla biomassa till drivmedel. Det anser det EU-stödda biodrivmedelsprojektet RENEW /Skogsland.,,
  Läs mer

Sidor