Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Biobränslet från Piteå har stor potential

  Etiketter: Bioenergi
  Ett Norrbotten självförsörjande på drivmedel. Det är Peter Erikssons, mp, vision.,- Låt norrbottningarna om några år tanka sina bilar med miljövänligt bränsle från Piteå.. /Piteå-Tidningen.,
  Läs mer
 • Projektstart för DME-fabrik i Piteå

  Etiketter: Bioenergi
  Det europeiska projektet BioDME håller imorgon sitt första projektmöte på Chemrecs anläggning i Piteå. Om ett och ett halvt år kan Chemrec dagligen leverera 4-5 ton av det nya biobränslet dimetyleter, DME /Bioenergiportalen, ,
  Läs mer
 • Fjärrvärmeentreprenörerna satsar på auktorisation

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på fjärrvärme fortsätter men konkurrensen om skogsråvaran kan driva upp priset. Därför behövs regionvis strategi för vilka råvaror, som skall användas i fjärrvärmeverken /Branschnyheter.
  Läs mer
 • Bioenergikombinat i Storuman invigt

  Etiketter: Bioenergi
  Med pompa och ståt invigde Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf Storuman Bioenergikombinat med en knapptryckning /Branschnyheter. ,,
  Läs mer
 • Bioenergianläggning invigs i Storuman

  Etiketter: Bioenergi
  Anläggningen, som har kostat 470 miljoner kronor att färdigställa, utnyttjar en ångtorkningsprocess och beräknas få en energiverkningsgrad på 98%, vilket är mer än dubbelt så effektivt som till exempel kolkraftverk.
  Läs mer
 • Inte bara kärnkraft

  Etiketter: Bioenergi
  Kärnkraften är inte lika viktig längre i den svenska energibalansen. Bioenergi och vindkraft har blivit allt viktigare och andelen växer. Redan i dag står till exempel bioenergi för en fjärdedel av den energi som används i Sverige.
  Läs mer
 • Här eldas det miljövänligt

  Etiketter: Bioenergi
  Värmen från eldad torv, flis och pellets gör att övertårneåborna slipper frysa om vintern. Bara vid de värsta köldknäpparna eldas det fortfarande med olja i värmeverket.
  Läs mer
 • Siljan Timber förlänger värmeavtal med Eon

  Etiketter: Bioenergi
  Siljan Timber ger Eon förnyat förtroende och förlänger sitt TotalVärmeavtal till mitten av 2015. Avtalet innebär att Eon fortsätter att arrendera Siljan Timbers biobränsleeldade värmeanläggning /branschnyheter.se.
  Läs mer
 • Fel, fel och åter fel om etanolen

  Etiketter: Bioenergi
  Etanolen i E85 kommer från brasilianska sockerrör, med en garanterat minskad klimatpåverkan på 85 procent.Clas Persson har fått det mesta om bakfoten , skriver debattör i Eskilstuna-Kuriren som svar på tidigare inlägg
  Läs mer
 • Värmeverken betalar mindre för trärester

  Etiketter: Bioenergi
  Priserna på biprodukter från träindustrin har gått ner en aning medan flis och grot fortsätter stiga /ATL.,,
  Läs mer

Sidor