Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Sveaskog i biobränsleavtal med Söderenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog och Söderenergi har tecknat ett fyraårigt leverensavtal för biobränsle. Med detta avtal blir Sveaskog en betydande leverantör till Igelsta kraftvärmeverk. Affären är värd 40 miljoner kronor per år /Branschnyheter.
  Läs mer
 • Kunderna väljer torrt spillvirke

  Etiketter: Bioenergi
  Torrt spillvirke har blivit populärt och går bättre än vanlig kluven ved på Näsums ved. Kundregistret har ökat med 100 procent det senaste året /ATL.
  Läs mer
 • Skador för minst fyra miljoner kronor

  Etiketter: Bioenergi
  Flis och ved för åtminstone fyra miljoner kronor gick upp i rök vid storbranden i den nyanlagda flisterminalen intill oljehamnen i Karlstad /NWT.se.
  Läs mer
 • Bioetanol inte alltid så miljövänligt

  Etiketter: Bioenergi
  Bioetanol ur skogsråvara behöver inte vara så miljövänligt som det låter /ATL.
  Läs mer
 • Sälj inte grot om du inte kan få aska tillbaka

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsmarken behöver askan. Men endast 15 procent av den aska som är godkänd att spridas i skog hamnar där. Resten används i huvudsak till att täcka deponier med /Skogsland.
  Läs mer
 • Vedeldning – en konst

  Etiketter: Bioenergi
  Vedeldning har i alla tider varit ett naturligt inslag i svenska hem. Ved är fortfarande en viktig värmekälla, men i dag dominerar olja och direktverkande el i landets småhus.. /nwt.se
  Läs mer
 • Energisatsningar i Piteå intresserar Tyskland

  Etiketter: Bioenergi
  Intresset för energisatsningarna i Piteå bara växer. Tyska affärsmän ropar efter information kring svartlutsförgasning och biodiesel. På plats i Berlin har företrädare för kommunens näringslivsavdelning berättat mer /Piteå-Tidningen.
  Läs mer
 • Pellets bättre än etanol hävdar Chalmersforskare

  Etiketter: Bioenergi
  Vare sig inhemsk eller importerad etanol är lönsamt.Att plocka bort oljepannan och ersätta den med en pelletspanna är det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet av de åtgärder som analyserats av Chalmersforskare /Miljöaktuellt.
  Läs mer
 • Flis från Jämtland ska ge värme i Södertälje

  Etiketter: Bioenergi
  Såtab i Hissmofors har fått en stororder på flis till ,Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Ordern innebär att 220 tågset med flis ska skickas under tre år från Hissmofors till Nykvarn utanför Södertälje /ÖP
  Läs mer
 • Aspa Bruk investerar 200 miljoner på vindkraft

  Etiketter: Bioenergi
  Massatillverkaren Aspa Bruk i Olshammar vid Vättern ska investera 200 miljoner kronor i sex vindkraftverk /SR P4, Skaraborg.,
  Läs mer

Sidor