Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Det borde vara nej till vindkraft i ur- och gammelskogar

  Etiketter: Bioenergi
  Vindkraft gäller för att vara miljöanpassad. Tyvärr hotar utvecklingen att gå över styr, när tillstånd ges för bygge till och med i våra sista urskogar. Det skriver Mikael karlsson ,SNF med flera på UNT debatt
  Läs mer
 • Hård kritik mot svenska sockerplantager i Tanzania

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska kommunägda etanolföretaget Sekab har planer på storskalig sockerrörsodling för biobränsleframställning i Tanzania. Men nu kommer hård kritik från norska och tanzaniska forskare /Vetenskapsradion.
  Läs mer
 • Stor tillgång på stubbar

  Etiketter: Bioenergi
  Med hjälp av morgondagens teknik kan uttaget av grot och stubbar öka från knappt tio till nästan 60 terawattimmar /ATL.
  Läs mer
 • Vind och skogsråvara ger energi i Piteå

  Etiketter: Bioenergi
  I Piteå finns den miljövänliga energin. I Markbygden pågår bygget av vad som kan bli en av världens största vindkraftsparker /Norran.
  Läs mer
 • Fabriksnedläggning ger värmebrist

  Etiketter: Bioenergi
  Kommunen i finska Kaskö kan tvingas att bygga nya värme- och reningsverk när Metsä-Botnias massabruk på orten läggs ner i mars /processnet.se.
  Läs mer
 • Kolkraftverk ska elda biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Vattenfall ska satsa sju miljarder kronor fram till 2018 på att bygga om sina kolkraftverk i Danmark. Målet är att de ska kunna eldas med biobränslen /processnet.se.,,
  Läs mer
 • Spånbrist drar upp pris på pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Marknadsledande Neova, höjer nästa vecka priset på bränslepellets med ännu en hundralapp. Lågkonjunktur i sågverksindustrin har skapat brist på den naturliga råvaran, sågspån /ATL. ,,
  Läs mer
 • Svenska flisbrännare ska säljas i USA

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränsleföretaget Swebo i Boden ska börja sälja sina pelletsbrännare i Nordamerika, skriver tidningen Ny Teknik.
  Läs mer
 • Gammal bark blir ny energi

  Etiketter: Bioenergi
  Länsstyrelsen i Västernorrland har gett SCA massabruk i Östrand tillstånd att utvinna upp till 50 000 ton gammal bark från en soptipp. Barken ska användas för energiproduktion /processnet.se.,,
  Läs mer
 • Torven inte klimatsmart

  Etiketter: Bioenergi
  Per-Olof Erickson, ordförande Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län, skriver om hur olämpligt det är att använda torv som biobränsle /GD.se. ,,
  Läs mer

Sidor