Biobränsleproducenter och organisationer

Skogsbränsle

Här har vi samlat länkar till några av de branschföreningar som arbetar för biobränsle samt större producenter av skogsbränsle.

 

Branschföreningar

Svenska trädbränsleföreningen - samlar svenska producenter av brännved, flis, skogsindustriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter och träpulver.

Svebio - samlar medlemsföretag och enskilda medlemmar i hela produktionskedjan från skörd och insamling av biobränslen via förädlingsföretag som pelletsfabriker och biodrivmedelsfabriker, till slutanvändare i värmeverk och industrier.

Skogsindustrierna - är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna är en stor leverantör och dessutom användare av bioenergi.

Pelletsförbundet - samlar medlemsföretag som arbetar med träpellets och förbränningsutrustning.

Energiföretagen Sverige - är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. 

Svensk Torv - är branschföreningen för torvproducenter.

Energigas Sverige - arbetar för en ökad användning av energigas. Energigas Sverige ansvarar för Biogasportalen.

 

Större producenter och leverantörer av skogsbränsle

SCA 

Södra Energi

Stora Enso Bioenergi 

Derome bioenergi

 

Uppdaterad: