Internationellt

Här har vi samlat länkar till några internationella organisationer där du kan hitta fakta om bioenergi och information om internationelt samarbete för att främja användningen av bioenergi:

Internationella energibyrån (International Energy Agency - IEA) grundades efter oljekrisen 1974. Organisationen har idag (2019) 30 medlemsländer, bland andra Sverige, och är ett fristående organ inom OECD. 

IEA Bioenergy är ett tekniksamarbete under IEA som jobbar för ökat samarbete mellan olika länder för att utveckla nya och förbättrade energilösningar och introducera dessa på marknaden. 

International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) - Bioenergy

World Bioenergy Association (WBA) är en global organisation som arbetar för att stödja och representera olika typer av aktörer i bioenergisektorn.

World Bioenergy Association (WBA)

På europeisk nivå samlar Bioenergy Europe (tidigare AEBIOM - European Biomass Association) - runt 40 nationella bioenergirelaterade föreningar och 90 företag för att utvecka marknader för bioenergi i Europa.

Bioenergy Europe

 

Uppdaterad: