Bär jag som markägare ansvar om basvägar genom gallringsskog används för enduroträning?

Niklas

Hej!

Några vänner till mig vill använda några basvägar genom gallringsskog för enduroträning. Hur ska vi göra för att vara lagliga gentemot terrängkörningslagen. Är det jag som markägare eller motorcyklisten som bär ansvaret inför lagen.

Hej Niklas!

Enligt terrängkörningslagen är motordrivna fordon förbjudna att framföras på andra ställen än vägar, det gäller även markägaren. Undantag som finns mot förbudet är för yrkesverksamma inom jord- och skogsbruk (för verksamheten), för utforsling av vilt samt vissa andra undantag. Vill man köra enduro får man göra det på särskilda vägar eller banor som är iordningställda för ändamålet. Mitt råd till dig, för att du som markägare inte ska få några problem med anmälningar mot dig, är att inte tillåta enduroförarna att åka på dina basvägar.

Vänliga hälsningar!

Mats Fröjdenstam

Publicerad: