Av vilken insekt är björken angripen?

Lasse Johansson
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Såg björken (se bilder) i ett bestånd av björk mm träd längs Skellefteälven. Den var, så vitt jag såg, den enda angripna björken. Tänker lägga in bilden på bildbanken Azote och behöver veta vilken insekt det är. Går det avgöra utifrån bilderna?

 

Hej Lasse!

Den som gör dessa gångar på björk är björksplintborren, Scolytus ratzeburgi - en björkspecialist bland barkboirrarna. Sen har hackspetten varit där och kalasat på larverna, det är därför barken är öppnad så du ser gångarna. Det är helt oförväxelbart med något annat - så länge du tittar på björk. På andra trädslag kan du hitta liknande gångar från andra barkborrar.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU
0
Publicerad: