Asp

Asp

Asp (Populus tremula)

 • Virkesförråd: 53,7 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 1,6 %
 • Var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12000 år sedan.
 • Växer bäst på mullrika sluttningar med rörligt grundvatten.
 • Den tillhör poppelsläktet med ca 30 arter, av vilka endast aspen är ett vilt naturligt förekommande skogsträd i Sverige.
 • Ljuskrävande samt härdig mot vårfrost och vinterkyla.
 • Från det kraftiga rotsystemet utvecklas rotskott i stor mängd särskilt efter avverkning.
 • Avverkas normalt vid 50-60 år; blir sällan över 150 år, men genom rotskott kan trädet fortleva i mer än 1000 år.
 • Veden är ljus, lätt och mjuk samt tätvuxen. Av aspvirke tillverkas bl.a. tändstickor, pappersmassa och bastuinredningar.
 • Asplöven med sina långa, platta skaft darrar vid minsta vindfläkt.
 • Aspens bark utgör bäverns stapelföda, och dess finkvistar och knoppar är en viktig födoresurs för hjortdjur och småvilt.
 • Är ett sk rikbarksträd med en ekologisk nyckelroll för flora och fauna.

Populära frågor i Frågelådan om asp

Värdefulla egenskaper Användning historiskt Användning nu Svaga punkter
 • Rätfibrighet
 • Lättkluvenhet
 • Mjukhet
 • Långfibrighet
 • Röttålighet
 • Takspån
 • Foder
 • Gärdsgårdar
 • Täckdikning
 • Slipmassa
 • Tändstickor
 • Husgeråd
 • Bindfaner
 • Bastu
 • Tändstickor
 • CMP
 • Lågt bränslevärde

Asp

Ladda ner info-blad om Asp som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: