Ask

Ask

Ask (Fraxinus excelsior)

 • Virkesförråd: 4,9 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 0,1 %
 • Invandrade i början av värmetiden för 8000 år sedan.
 • Asken hör till de ädla lövträden. Den är ett vackert träd med högt välvd men ganska gles krona, och grenarna är markant uppåtriktade. Huvudstammen delar sig ofta långt ner i flera huvudstammar.
 • Ett av de mest anspråksfulla inhemska trädslagen. Föredrar djup, kalk- och lerhaltig mulljord på underlag med rörligt grundvatten. Har höga ljuskrav. Köldhärdig men känslig för vår frost.
 • Har ett vidsträckt och på fuktig mark ytligt rotsystem. Skjuter gärna stubbskott.
 • Kan bli 250 år och 35 m högt i Sverige. På Espelunda slott i Närke finns en ask som är 7.3 m i omkrets och 22 m hög.
 • Veden är seg och hård med gulaktig splint och ljusbrun kärna. Virket används bl.a. till flygplansbygge, faner, yxskaft, idrottsredskap, hockeyklubbor, spjut, åror, maskindelar, bränsle och massaved.
 • Av de näringsrika bladen bildas utmärkt mulljord, där många av våra små snäckor trivs.
 • Älg, rådjur, harar och kaniner äter med förtjusning askplantor.
 • Kallas ofta Kungaträdet eftersom lövskruden "kommer sist och går först".

Populära frågor i Frågelådan om ask

Värdefulla egenskaper Användning historiskt Användning nu Svaga punkter
 • Seghet
 • Hårdhet
 • Böjlighet
 • Verktygsskaft
 • Kastvapen (isl. "askr"=spjut)
 • Hjul
 • Ekrar
 • Sadelträ
 • Foder
 • Verktygsskaft
 • Idrottsredskap
 • Möbler
 • Hickory och andra material har tagit över

Ask

Ladda ner info-blad om Ask som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: