Årligt virkesuttag resp. årlig tillväxt i Vilhelmina kommun åren 1965 - 1995?

urban.kampe@graninge.se
Eva Fridman
Hur ser siffrorna ut för årligt virkesuttag resp. årlig tillväxt i Vilhelmina kommun åren 1965 - 1995?

Tyvärr går inte dessa uppgifter att plocka direkt från riksskogstaxeringens material. Det är en relativt tidskrävande övning som inte ryms inom ramarna för fråga om skog. Om du vill beställa denna utredning av Riksskogstaxeringen så tag kontakt med Anders Lundström på enheten för skoglig statistikproduktion, 090- 165828, eller, anders.lundstrom@resgeom.slu.se

Publicerad: