Är vi fria från ansvar om grannarna får ta ner ett träd på vår mark?

Olof Berg
Johan Håkansson, jurist, LRF Konsult

Hej!

Våra grannar säger att träd på vår mark hotar deras hus. Vi svarar att dom får ta ner träden och fixa saken själva. Vi begär ingen ersättning. De kan behålla virket. Då är vi väl fria från ansvar om dom inte åtgärdar saken och olyckan är framme?

Hej Olof!

Det är skadeståndsrättsliga regler som gäller. Det innebär att om träden på er mark faller och skadar grannarnas hus kan ni hållas ansvariga eftersom ni äger träden. En förutsättning för att ni ska bli skyldiga att ersätta skadorna är att ni på ett eller annat sätt har varit oaktsamma eller vårdslösa. Det innebär att om det finns en uppenbar risk att träden ska falla över grannarnas hus, på grund av att de till exempel är i dåligt skick så kan ni bli ansvariga. Om träden däremot är friska och det inte finns någonting som talar för att de ska falla ens vid lite kraftigare vindar är ni sannolikt fria från ansvar. Oavsett trädens kondition åligger det den skadelidande, dvs. grannen att vidta åtgärder för att minimera sina skador. Genom att påtala risken för er har de troligtvis gjort vad som kan krävas av dem. Eftersom träden är era är det enligt min uppfattning inte möjligt att överlåta ansvaret på grannarna att ta ned dem för att på så sätt slippa undan ansvaret.
 
___________________________________________
Johan Håkansson
Jurist
LRF Konsult

Publicerad: