Är tallarna sjuka när de tappar barken både på stammen och grenarna?

Camilla
Svarat av: 
Åke Lindelöw
Fältentomolog vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Några tallar verkar tappa barken både på stammen och grenarna, några har även grenar med bruna barr & den ena ser tanig ut i sin krona. Är de sjuka eller vad är det som händer? Borde de tas ned? Kan de sprida smitta vidare till andra tallar i närheten?

Hej Camilla!

Om tallarna tappar barken på detta vis så är träden döda. Och om de är döda nu så var eventuella märgborrar som kläckts ute redan i fjol och inget mer händer. Kanske några årsskott blivit urätna i fjol. 

Tanig i kronan? Gröna barr? Då finns det fortfarande utsikter att trädet överlever.

Bilderna lite svåra att tyda. Men om barken är helt eller delvis borta in till veden och inga gröna barr syns i kronan är träden stendöda.

Men jag tycker man ser gröna grenar på bilderna och om barken är ok så har träden goda möjligheter att växa vidare. En tall måste bli av med > 80-90% av barrskruden innan de blir så svaga att barkborrar och andra s.k. sekundära skadegörare kan kolonisera träden och bidra till trädens slutgiltiga död.

Med vänlig hälsning

Åke

Min mejladress är: ake.lindelow@slu.se

Publicerad: