Är tall och furu namn på samma träd?

Pernilla
Elisabet Andersson

Är tall och furu namn på samma träd eller finns det någon skillnad på dem?

Hej Pernilla! Det avser samma träd. Tall eller fura används båda om själva trädet, men när det är sågat kallas det oftast för furu. 

0
Publicerad: