Är salix begärlig föda för älg och rådjur?

berge@bahnhof.se
Joakim Hjältén, inst f skoglig zooekologi, SLU i Umeå
Är salix begärlig föda för älg och rådjur?
Svaret på denna fråga är: ja, generellt kan man säga att alla salix-arter är smakliga för älgar, rådjur och harar. Det förekommer en viss variation i smaklighet mellan olika salix-arter men våra vanligaste salix-arter är alla mycket smakliga för älgar och rådjur. Med vänlig hälsning
Publicerad: