Är lärkträ rötbeständigare än tryckimpregnerat virke?

Gamen99@hotmail.com
Marie-Louise Edlund

Tacksam för all info om lärkträ contra tryckimpregnerat vad det gäller rötbeständighet.

Hej!

Rötbeständigheten hos lärk (kärnved) är enligt alla vetenskapliga undersökningar inte bättre än hos furukärna, d v s inte tillfreddställande i utsatta miljöer. Detta framgår i Fakta Skog Nr 24 1996 som även innehåller referenser till olika undersökningar. 

Tryckimpregnerat trä är ett vitt begrepp. Den traditionella impregneringen med s k CCA-medel (koppar, krom och arsenik) ger en beständighet vida överlägsen både furu, gran och lärk, och man kan räkna med en flerfaldig förlängning av livslängden i utsatta miljöer. Nu får dessa medel i princip bara användas i trä som skall användas i markkontakt, s k Klass A impregnering. För användning ovan mark, t ex altaner, staket och plank, skall Klass AB impregnerat trä användas. För detta ändamål finns ett antal olika medel registrerade. Bästa effekten har medel som innehåller koppar. Några av dessa AB-medel är också godkända för Klass A användning. Även trä impregnerat med Klass AB medel är avsevärt mycket mer beständigt än lärk.

Hälsningar

0
Publicerad: