Är konkurrensen mellan Sveriges skogsbolag stor - kommer skogen att räcka?

viking@dalnet.se
Bo Eriksson
Är konkurrensen mellan Sveriges skogsbolag stor, och har skogsföretagen möjlighet att växa och bli större, skogen kan ju trots allt ta slut?
Det är sant att tillgången på skog är begränsad. Den faktiska avverkningen ligger dock under den långsiktigt uthålliga varför det finns möjlighet för industrin att öka. Genom högre virkespriser kommer utbudet av virke att öka. Dessutom kan industrin expandera och skaffa sig konkurrensfördelar genom ökad vidareförädling.
Publicerad: