Är granen det enda träd som vandrat in i Sverige norrifrån?

Pauline
Ola Langvall, Asa försökspark och fältforskningsstation, SLU

Hej!

Är granen det enda träd som vandrat in i Sverige norrifrån?

Hej!
 
Ja, mig veterligen är granen det enda trädslag som har vandrat in från norr (och öster). Anledningen är att den är det enda trädslag som har en tydlig gräns för sin utbredning i sydväst, då den verkar tåla milda vintrar dåligt. Gränsen för granens utbredning mot sydväst i Europa sammanfaller väl med där månadsmedelvärdet för årets kallaste månad överstiger -2°C. Därför är den inte naturligt förekommande i Skåne, västkusten och delar av Blekinge och har alltså inte kunnat ta sig in i landet den vägen (som övriga trädslag tog).
 
Hälsningar
Ola

Publicerad: