Är enbusken fridlyst eller fredad?

sten larsson
Bo Leijon

Är enbusken fridlyst eller fredad?

Nej, inte generellt. Se mer på Naturvårdsverkets hemsida (länken nedan).

0
Publicerad: