Är det tillåtet för markägare att lägga grushögar vid skogsväg?

Elias Borg
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Får en markägare lägga grushögar samt plantor vid en skogsväg som finns med på kartor. Det jag undrar är om detta är tillåtet och var jag kan hitta information om detta område?

Hej Elias!

Vägtvister är vanligt förekommande i vårt avlånga land.

Grundprincipen för att färdas med motorfordon över annans mark är att man ska ha markägarens tillåtelse eller tilltvingad rätt att färdas på vägen genom lantmäteriförrättning. Att gå, cykla eller rida är dock ok i de allra flesta fall om inte vägen skadas. Får en enskild väg stats- eller kommunalt bidrag ska dock vägen i de allra flesta fall hållas öppen för allmän trafik.

Markägaren behöver ej tillstånd för att sätta upp bom som hindrar motortrafik (dock får han/hon inte hindra det rörliga friluftslivet) eller den som har rätt till vägen genom ex. servitut.

Vägar får tas bort om inte någon annan än markägaren själv har rätt att använda vägen. Det kan ex. vara ett servitut, nyttjanderätt eller muntligt avtal att använda vägen. Ska vägen tas bort ska avtalet först sägas upp annars riskerar markägaren ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Du kan läsa mer om vägar på ex. Trafikverkets, Lantmäteriets, Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens eller Skogsstyrelsens hemsida.

Med vänliga hälsningar!

0
Publicerad: