Är det straffbart när lantbrukaren har lagt en del av sin höskörd inom mitt skogsskifte?

Börje Olsson
Svarat av: 
Jörgen Ringagård
Tillsynsspecialist
Skogsstyrelsen

Hej!

Utan att jag tillfrågats har en lantbrukare lagt en del av sin höskörd inom mitt skogsskifte, som älgar kalasat på tillsammans med min tallföryngring. Är det straffbart? Bl a ALLEMANSRÄTTEN ger uttryck för ödeläggelse av plantering.

/ B. Olsson

Hej!

Detta är inte en fråga som gäller en skogsbruksåtgärd och omfattas därför inte av den lagstiftning där Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Om det kan bli fråga om skadeståndsanspråk bör du kontakta juridisk expertis.

Med vänlig hälsning

Jörgen Ringagård

1
Publicerad: