Är det smart att använda torrakor till ved?

birgitta flodin
Svarat av: 
Johan LIndeberg
Universitetslektor, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Är det smart att använda torrakor till ved, dvs finns det bra energi i sådana eller ska jag ta träd som är nyfällda och sedan torka dem något år?

Hej Birgitta!
 
Du bör inte använda torrakor som ved. Inte för att energiinnehållet är dåligt, det kan ofta vara ganska bra beroende på hur mycket röta det är i torrakan, desto mer röta desto lägre energiinnehåll. Anledningen att du inte bör använda torrakor är att de är viktiga för många insekter och svampar och även kan utgöra boplats för fåglar då de ofta kan vara ihåliga.
 
Hälsningar
Johan

Publicerad: