Är det okej att äta barken från ett träd med almsjukan?

Pelle karlsson
Svarat av: 
Åke Lindelöw
Fältentomolog vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Är det okej att äta barken från ett träd med almsjukan?

Hej Pelle!

Varför skulle man över huvud taget äta bark från en död alm???

Att få almsjukesvamp i sig är ofarligt, men som sagt varför äta död almbark?

Med vänlig hälsning

Åke

Publicerad: