Är det någon vinst med att så granfrön på snön i stället för att vänta tills det är snöfritt?

Olof olsson
Svarat av: 
Anders Fries, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Är det någon vinst med att så granfrön på snön jämfört med att vänta tills det är snöfritt? Jag tänker att när snön tinar så följer fröna med ner i backen.

Hej Olof!

Det bör gå bra. Granen släpper naturligt frö på senvintern då det fortfarande ofta är snö. Möjligen kan man så lite mer träffsäkert, dvs på de bästa platserna (i mikroskala) om det är barmark, men har man tillräckligt med frö blir det nog ändå bra.

Hälsningar,

Anders Fries

1
Publicerad: