Är det möjligt att kapa bort stora grenar ur en ekkrona för att få mindre skugga på tomten?

Hans
Per Holgén

Hej, På vår tomt finns en ståtlig ek som vi är mycket rädda om. Eftersom den växer relativt nära huset medför den dock att vi i det närmaste har helskugga under större delen av dagen. Min fråga är om det är möjligt att ur trädets och ur estetisk synvinkel "gallra" ur kronan genom att ta bort ett antal kraftiga grenar nära stammen, för att på så sätt få in mer ljus genom kronan?

Visst är det möjligt att glesa ut en stor ek för att få mera ljusinsläpp på tomten. Det finns dock inga garantier för att det blir någon varaktig förbättring och att det samtidigt ser snyggt ut, eller att trädet inte mår dåligt av det. Dessutom kan det vara ett farligt och svårt arbete att ta bort stora grenar högt uppe i en ek, så jag rekommenderar att ni låter en fackman utföra arbetet (det finns företag som sysslar med trädbeskärning och liknande).

Publicerad: