Är det ekonomiskt lönsamt att odla valnötsträd i Skåne?

Birgitta Lindgren
Sören Källgren

Är det ekonomiskt lönsamt att odla valnötsträd i skåne? var får man tag på valnöts plantor? vilken ståndsort är lämplig för anläggning av valnötsbestånd?

Det beror väl lite på hur man ser det hela. Ekonomsikt lönsamt är det väl troligen inte. Men har man inte höga krav på kortsiktig ekonomisk avkastning så kan det på lite längre sikt ge intäkter.

Valnötsplantor köps nog enklast i välförsedda skånska plantskolor ex Östra Sönnarslövs plantskola.(troligen) Ståndorten för odling bör vara god jordmån, ej på sandunderlag osv.

Hälsningar

0
Publicerad: