Är barrlössen allvarliga skadedjur?

Anne Würthele

Betraktas den lilla barrlössen Adelges laricis som ett allvarligt skadedjur i svenska skogar? Jag tänkte på gallar på gran. 

Granbarrlössens galler ser lite märkliga ut och det gör att den räknas som ett problem för den som odlar julgranar, eller på annat sätt finner dem estetisk fel - tex i granhäckar. Andra tycker att de ser roliga och intressanta ut…

För produktionen av virke i skogen har lössen försumbar betydelse. Enstaka träd brukar angripas av lössen (det verkar vara stor individuell genetisk variation i mottagligheten för angrepp) och de trädindividerna växer långsammare. Men på beståndsnivå har det mycket liten betydelse.

Svarat av:

Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU

1
Publicerad: