Används bok till medicin eller liknande?

Yaquelin Ericson
Elisabet Andersson

hej undrar om det finns några örter från bok som används till medicin eller liknande tex te,papper. har det används till kurer för i tiden finns det andra organismer som är beroende av trädet och tvärtom lever fåglar eller bygger bo i bok

Hej Yaquelin! Vi vet inte om det har använts i medicinska sammanhang. Däremot är rena bokskogar en mycket speciell miljö som vissa arter trivs mycket bra i. Många djur äter till exempel bokollonen och många växter som blommar tidigt på våren återfinns i stora mängder i just bokskogar. Läs mer om boken och dess användningsområden på sidorna om Svenska Träd.

Publicerad: