Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Under en kväll får du tillsammans med vår viltforskare Märtha Wallgren se och diskutera hur viltanpassade åtgärder kan se ut i praktiken. Exkursionen är en del av ett vårt utbildningspaket inom viltanpassad skogsskötsel som består av tre delar. Först en webbaserad självstudiekurs, andra delen är att ta del av olika webbseminarier presenterade på Skogforsk Youtube kanal och sista delen en exkursion i fält där teori och praktik vävs samman. Du kan gå utbildningen i vilken ordning du vill men vi rekommenderar att du har gjort teoridelen innan du följer med på exkursionen.

Bredvik
Utanför Rimbo
Helena Gålnander
Publicerad: