Varierat skogsbruk – hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter?

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera kunskap inom workshopens tema, samt presentera exempel på nya projekt och vad som är på gång. Inbjudan riktar sig till både forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter. Under workshopen kommer vi att presentera och diskutera framtida träprodukter, möjligheten att öka värdet hos trämaterialet, hur olika skogsskötselstrategier och skogsproduktionen påverkar virkets egenskaper, samt klimatförändringar, virkeskvalitet och förädling. Vi kommer även att visa instrument för mätning av virkesegenskaper/kvalitet. Vissa moment kommer att genomföras på engelska

Linnéuniversitetet hus M sal 1052
Växjö
Erika Olofsson
erika.olofsson@lnu.se
Publicerad: