Träskyddsdagarna

Fokus för årets temadagar är marknadsrelaterade frågor samt modifierat trä. Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har under våren tagit fram ett regelverk avseende godkännande av produkter/system samt kvalitetskontroll och certifiering av modifierat trä. Detta regelverk kommer att redovisas följt av korta presentationer av de modifierade produkter som nu finns på den svenska marknaden.

torsdag, 12 november, 2015 - 10:45 till fredag, 13 november, 2015 - 12:15
Träcentrum
Nässjö
Jöran Jermer
Joran.Jermer@sp.se
Publicerad: