Sydsvenskt Skogsbruk

Boka in första fredagen i mars nästa år för en ny inspirerande dag i Kulturen hus i Alvesta. På konferensen samlas upp till 300 aktiva skogsbrukare för att känna kraften i sydsvenskt skogsbruk. Bland talarna i Kulturens hus i Alvesta 6 mars 2020 märks Helena Claesson från Södra som berättar om satsningen på återvinning av textil. Patricia Oddshammar från Stora Enso talar om satsningen på bioplast. Emma Holmström från SLU ska tala om hur man optimerar björken i skogen. Kristina Yngwe (C) (bilden) ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet kommer, och landsbygdsministern Jennie Nilsson är förstås inbjuden. Totalt blir ett 10-tal spännande korta rappa föredrag under dagen. Anmäl dig redan idag på sydsvensktskogsbruk.se Genom att hänvisa till någon av sponsorerna får du kraftig rabatt, och betalar bara 950 kronor, ex moms. Välkommen!

Kulturens hus
Alvesta
Torbjörn Esping
torbjorn.esping@agris.se
Publicerad: