Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?

I jakten på biobränslen som ger lägre utsläpp av koldioxid än fossila bränslen är stubbar en hittills nästan outnyttjad resurs. För att tillvarata denna resurs behöver vi veta mer om stubbrytningens effekter på den biologiska mångfalden, hur stubbskörden påverkar produktion och avrinning av kvicksilver samt hur koldioxidutsläppen förändras över tid. För att ta reda på detta har samhällsvetare, kolbalansforskare, vattenforskare och experter på biologisk mångfald från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet tillsammans med Energimyndigheten och skogsnäringen undersökt de här frågorna under fyra år i temaprogrammet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan". Den 26:e mars är du därför varmt välkommen till programmets slutkonferens på World Trade Center i Stockholm där resultaten presenteras. Konferensen innehåller även en omfattande posterutställning. Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.

World Trade Center
Stockholm
Tryggve Persson
tryggve.persson@slu.se
Publicerad: