Slottsskogen på Skabersjö och Torup

Skabersjö slott har befunnit sig i släkten Thotts ägo sedan början av 1600-talet. Godset var ett av de första som införde ett ordnat skogsbruk efter kontinental modell. Den första skogsbruksplanen upprättades redan 1838. Den har därefter fortlöpande följts av nya, vilket skapat unika möjligheter att ta del av hur slottsskogen skötts. Under exkursionen följer vi utvecklingen under fem tidsperioder där markanvändningen gått från ollonskog till dagens rationella brukande. Under eftermiddagen besöker vi det närliggande 1500-talsslottet Torup som har en helt annan historia. Bokskogen på Torup har lockat besökare alltsedan 1800-talet. Slottet och marken ägs idag av Malmö stad och har ställts i ordning som friluftsområde för malmöborna. Exkursionsdeltagarna bjuds en kulturell runda i slottsparken, och blir förevisade bokskogens rika biologiska mångfald.

Skabersjö slott
Svedala
Hans-Jöran Hildingsson
Publicerad: